Priekšsēde
DAINA JEFIMOVAKasieris/sekretārs
ANDREJS JAUDZEMSVicepriekšsēde Melburnā
LAILA GROSAVicepriekšsēde Sidnejā

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

Vicepriekšsēdis Adelaidē

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

Vicepriekšsēdis Sidnejā

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

Vicepriekšsēdis Brisbanē

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

The Latvian Youth Association of Australia LJAA
ABN: 49 537 449 544 LJAA
info@ljaa.org.au