Priekšsēdis
RŪDIS DANCIS


Dzimusi un dzīvo Adelaidē, (dz. 1978) ir bijušais LJAA priekšsēdis, 2003. g. Jaunatnes Dienu līdzpriekšsēdis. LAAJ 2. sekretārs. Selonijas Adelaides Kopas seniors. Adelaides latviesū biedrības valdes loceklis. Annas Ziedares vasaras vidusskolas administrators.  Intereses: datori, basketbols, serfošanu, latvietību un latvieši Austrālijā.

Kasieris/sekretārs
ALI LEITMANIS


Dzimusi un dzīvo Melburnā.

Vicepriekšsēdis Melburnā
ŽERĀRS ŠULCŠ


Dzimusi Rīgā. Dzīvo Melburnā.

Vicepriekšsēde Kanberā
LISA BRUZGULE

Vicepriekšsēdis Adelaidē

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

Vicepriekšsēdis Sidnejā

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

Vicepriekšsēdis Brisbanē

Pozicija brīva. Piesakies tagad uz LJAA valdi!

The Latvian Youth Association of Australia LJAA
ABN: 49 537 449 544 LJAA
PO Box 49,
Magill 5072
South Australia e-pasts: info@ljaa.org.au