LJAA (Latviešu jaunatnes apvienība Austrālijā) ir latviešu jauniešu patstāvīga organizācija Austrālijā.
LJAA mērķi ir:
1. veicināt latviešu jauniešu darbību Austrālijā
2. apvienot latviešu jaunatni Austrālijā 3. sazināties un sadarboties ar citām latviešu jaunatnes apvienībām, kā arī ar citām latviešu organizācijām.
4. izkopt jauniešos nacionālu apziņu, politiskās zināšanās, kultūru un tradīcijas. 5. Organizēt un atbalstīt Jaunatnes dienas Austrālijā.

2008. valdes sēde

2009. g. Jaunatnes dienu kora koncerts

LJAA dibināšanas sapulce notika 1969.g. 18. maijā, 8. Jaunatnes dienu laikā, Sidnejā. Dibināšanas sapulces dalībnieki ievēlēja pirmo LJAA centrālo valdi - priekšsēdis Māris Laķis, locekļi Maruta Dēliņa, Agnis Rozītis un Juris Rozītis. Bez šim amatpersonām vēl ievēlēja divus Centrālās valdes vicepriekšsēžus citās pilsētās - Miķeli Svilānu (Adelaidē) un Gundaru Liepiņu (Sidnejā).
The Latvian Youth Association of Australia LJAA
ABN: 49 537 449 544 LJAA
info@ljaa.org.au