No kreisās: Daina Jefimova, Laila Grosa un Andrejs Jaudzems.

Rūdis Dancis un Daina Jefimova

2018.g. LJAA pilnsapulce

 

Viens no Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) mērķiem ir nodrošināt Jaunatnes dienu turpināšanu. Kā jau tika vairākos rakstos minēts, pēdējās Jaunatnes dienas Sidnejā pierādīja, ka LJAA mērķis tika apstiprināts. Protams, mūsu latviešu jauniešu sabiedrība ir samazinājusies kopš LJAA dibināšanas 1969. gadā, bet tas nenozīmē, ka jauniešu darbība Austrālijā iet zudumā.

 

Sestdien notika LJAA vadības - priekšsēža un valdes locekļu maiņas. Jaunā priekšsēde ir Daina Jefimova no Melburnas. Pie Dainas arī strādās Andrejs Jaudzems un Laila Grosa. Izejošā valde bija: priekšsēdis Rūdis Dancis un valdes locekļi Žerārs Šulcs, Aleksandrs Leitmanis un Lisa White (Bruzgule). Vēlos izteikt pateicību Žerāram, Lisai un Aleksandram par cītīgo darbu pēdējos gados. Pilnsapulcē tika pārrunāti visi LJAA darbības veidi, ieskaitot biedru sarakstu, finances un Jaunatnes dienu rīkošanu.

 

Nākamās Jaunatnes dienas ir paredzētas Melburnā 2019.g. decembrī. Š.g. 7. aprīlī plkst. 10.00 Melburnas latviešu namā notiks JD Rīcības komitejas vēlēšanas un pārrunas. Ieinteresētie palīgi ir aicināti piedalīties. LJAA darbība turpinās ar labām sekmēm un tas ir tikai tāpēc, ka mūsu Austrālijas jauniešiem ir interese to darīt.

 

Aicinu jauniešu vecākus mudināt savus bērnus piedalīties mūsu latviešu sabiedrībā, kur mīt jaunieši, piemēram tautas dejās un koros. Latviešu sabiedrībai Austrālijā ir nākotne, un tā ir mūsu jaunajā paaudzē.

 

Rūdis Dancis

 

 

The Latvian Youth Association of Australia LJAA
ABN: 49 537 449 544 LJAA
info@ljaa.org.au