LJAA 2014.g. DARBĪBAS PĀRSKATS

20.12.2014

Šogad LJAA atbalstīja vairākas nozīmīgas darbības latviešu sabiedrībā. LJAA priekšsēdis Rūdis Dancis vadīja Jaunatnes dienu forumu Adelaidē, lai sagatavotu nākamo JD Rīcības komiteju un tās priekšnieci darbam. Ar prieku, LJAA var minēt, ka 2015. gadā notiks Jaunatnes dienas Adelaidē. Vairāk informāciju var saņemt oficiālā JD mājaslapā: www.34jd.com.au. LJAA atbalstīja arī Andreja Jaudzema brīvprātīgo darbu ES sekretariātā. LJAA financiali atbalstīja Annas Ziedares Vasaras Vidusskolu ar jauniem datoriem un Melburnas latviešu tautas deju kopu "Ritenītis" ar jauniem tērpiem. LJAA valde ar prieku uzņēma strādāt kā Kanberas pārstāvi Lisu Bruzguli. LJAA darbība turpina attīstīties un vērsties plašumā, un mēs cenšamies atbalstīt projektus, kas iesaista jauniešus un veicina jauniešu ieinteresētību latviešu sabiedrībā, un tādējādi ir labs balsts latviešu sabiedrības nākamai paaudzei.
GATAVOJIETIES UZ NĀKAMA GADA 
JAUNATNES DIENĀM!!

10.10.2014

2015. g. no 27. līdz 31. decembrim Adelaidē notiks Jaunatnes dienas. Rīcības komitejas priekšniece - pazīstamā Daila Šmita, ir sasaukusi ļoti dedzīgu jauniešu grupu, kura ir gatava sarīkot fenomenālu programmu. Lūdzu turpiniet pārbaudīt Jaunatnes dienu oficiālo mājaslapu www.34jd.com.au, lai uzzinātu jaunāko informāciju, bildes un video, un, protams, dienas programmu.
LJAA ATBALSTA AZVV AR JAUNIEM
DATORIEM

01.10.2014

LJAA valde financiali atbalstīja AZVV ar diviem jauniem datoriem, lai skolēni var rakstīt dienas ziņas, pārbaudīt e-pastu, uzņemt kontaktus ar latviešiem lietojot Skype, un protams, sagatavot populāro 90 lappušu skolas žurnālu, kas tiek gatavots katru gadu. AZVV skolas žurnālu un ziņas var lasīt skolas mājaslapā www.azvv.org.au. Skolas vadītāja Lilita Daenke ir ļoti pateicīga par dāvanu no LJAA, un sagaida ka, jaunie datori daudz palīdzēs skolēniem ar mācību darbiem un latviešu valodas mācīšanos. LJAA ATBALSTA ANDREJU JAUDZEMU

01.02.2014

Pazīstamais jaunietis Andrejs Jaudzems saņēma LJAA atbalstu, lai strādātu brīvprātīgi Eiropas Savienības Padomes sekretariātā, Rīgā. Andrejs uzņēmās šo darbu, lai papildinātu savas zināšanas par Latviju un turpinātu kontaktus ar saviem Latvijas draugiem. Kamēr Andrejs bija Latvijā, viņš arī piedalījās Jauniešu Forumā, kurš pulcēja Latvijas un diasporas jauniešus, pārrunāt tēmu “jauniešu nodarbinātība.” Kopš š,g. decembra, Andrejam ir piedāvāts atalgots pilna laika darbs ES Padomes sekretariātā.
The Latvian Youth Association of Australia LJAA
ABN: 49 537 449 544 LJAA
PO Box 49,
Magill 5072
South Australia e-pasts: info@ljaa.org.au